Co składa się na dobry eksperyment biznesowy? 7 ważnych pytań

Doskonalenie organizacji
Szkolenia Doradztwo Coaching
Doskonalenie organizacji
Szkolenia Doradztwo Coaching
Bento Marek Naumiuk
Przejdź do treści

Co składa się na dobry eksperyment biznesowy? 7 ważnych pytań

Bento Marek Naumiuk
Opublikowane według Marek Naumiuk w Zarządzanie Zmianą · niedziela 06 Wrz 2020
Tags: zarządzaniezmianąagileeksperymenty
Nasz sukces w Amazon jest funkcją liczby eksperymentów jakie robimy rocznie, miesięcznie, tygodniowo, dziennie.” —JEFF BEZOS
   

Eksperymenty w biznesie. Czy to ma sens?
   
Gdy poznawałem zwinność w  zarządzaniu zmianą a szczególnie cykl zwinnego zarządzania zmianą to  etap EKSPERYMENT wydał mi się nieco podejrzany.

   
Zapewne dlatego, że moje doświadczenia korporacyjne jasno stawiały  sprawę: następny miesiąc jest najważniejszy, jaki wynik osiągnę w  sprzedaży będzie świadczyć o mnie. Jak „dowiozę” wynik to będzie dobrze,  jak nie „dowiozę” to nie. Wcześniejsze miesiące to już historia,  przeszłość. A że cele zawsze były ambitne to strach było kombinować.

   
Czy takie podejście może zachęcać do szukania nowych dróg realizacji  celów? Do szukania i wprowadzania innowacji na własnym poziomie i w  efekciem bardziej efektywnym? Nie. Ryzyko za duże a potencjalna nagroda  niepewna i w przypadku porażki nie miałem poczucia zrozumienia i  wsparcia.

   
Jest inny świat
   
Tymczasem patrząc na wielkich graczy, a takim jest bez wątpienia  Amazon, możliwe jest, że sposób działania, myślenie i kultura  organizacji może być nieco inna tak by dać miejsce na eksperyemnty i w  efekcie wygrywać i zostawiać w tyle konkurencję.

   
Tak robi właśnie Amazon i Jeff Bezos
   
W 2016 roku Jeff Bezos w swoim corocznym liście wyjaśnił: „Jedną z  dziedzin, w których wydaje mi się, że jesteśmy szczególnie  charakterystyczni, jest porażka. Uważam, że jesteśmy najlepszym miejscem  na świecie, aby ponieść porażkę (mamy mnóstwo praktyki!). A porażka i  inwencja to nierozłączne bliźniaki. Aby wymyślić, musisz  eksperymentować, a jeśli wiesz z góry, że to zadziała, to nie jest  eksperyment”.

   
Skoro dzieci uczą się eksperymentując
   
Większość dużych organizacji popiera ideę innowacji, ale nie chce  tracić z powodu serii nieudanych eksperymentów niezbędnych do  osiągnięcia tego celu.

   
Wiele organizacji niechętnie finansuje dobre eksperymenty biznesowe i  ma duże trudności z ich przeprowadzaniem. Chociaż proces  eksperymentowania wydaje się prosty, w praktyce może być  trudny z  powodu niezliczonych wyzwań organizacyjnych, zarządczych i technicznych.  A przecież eksperymentowanie przyspiesza uczenie się.

   
Popatrzmy na dzieci:-)

   
A właściwie to po co są te eksperymenty?
   
Wiedza wynikającą z eksperymentów winna służyć do podejmowania  decyzji biznesowych. Takie przyspieszone uczenie się nie gwarantuje, że  decyzje zostaną podjęte lepiej. Natomiast firmy mogą po prostu  podejmować więcej decyzji i szybciej.

   
Aby uzyskać tego rodzaju wiedzę – i zapewnić, że każdy eksperyment  przyniesie lepsze decyzje – firmy powinny zadać sobie siedem ważnych  pytań.

   
7 ważnych pytań
   
  1. Czy eksperyment ma sprawdzalną hipotezę?
   
Eksperymenty są jedynym praktycznym sposobem znalezienia odpowiedzi  na konkretne pytania dotyczące proponowanych działań. Albert Einstein  miał powiedzieć: „Żadna ilość eksperymentów nie może nigdy udowodnić, że  mam rację; pojedynczy eksperyment może udowodnić, że się mylę” Czy  Twoja organizacja, jeśli prowadzi eksperymenty, trzyma dyscyplinę, aby  stawiać w ogóle swoje hipotezy?

   
Lord Kelvin autor pierwszych dwóch  praw termodynamiki, zauważył: „Kiedy możesz zmierzyć to, o czym mówisz i  wyrazić to liczbami, wiesz coś o tym; ale kiedy nie możesz tego  zmierzyć, kiedy nie możesz wyrazić tego w liczbach, twoja wiedza jest  skromna i niezadowalająca”

   
  1. Czy interesariusze zobowiązali się do przestrzegania wyników?
   
Przed przeprowadzeniem jakiegokolwiek eksperymentu zainteresowane  strony muszą uzgodnić, jak będą postępować po uzyskaniu wyników. Powinni  zobowiązać się, że wezmą pod uwagę wszystkie wyniki, a nie wybiorą te,  które potwierdzają określony punkt widzenia. Być może także powinni się  zobowiązać, że porzucą pomysł, jeśli nie jest on poparty danymi.

   
  1. Czy eksperyment jest wykonalny?
   
Środowiska w których działają firmy podlegają ciągłym zmianom, a  potencjalne przyczyny wyników biznesowych są często niepewne lub  nieznane. Dlatego powiązania między nimi mogą być często złożone i  trudne do poznania. Uczenie się na podstawie eksperymentu biznesowego  niekoniecznie jest łatwe.

   
  1. W jaki sposób możemy zapewnić wiarygodne wyniki?
   
W przypadku każdego eksperymentu standardem jest replikacja; to  znaczy, inne osoby przeprowadzające ten sam test powinny uzyskać podobne  wyniki.

   
  1. Czy rozumiemy przyczynę i skutek?
   
Samo posiadanie dużej ilości danych pozyskanych w wyniku eksperymentu  nie może zwalniać menadżerów przed szukaniem i rozumieniem związków  przyczynowo-skutkowych. Czasem dwie zmienne mogą mieć tą samą przyczynę  ale korelacja między nimi może być przypadkowa.

   
  1. Czy uzyskaliśmy największą wartość z eksperymentu?
   
Firmy mogą ponosić znaczne koszty eksperymentów a potem nie w pełni  korzystać z wyników. Aby uniknąć tego błędu, kierownictwo powinno wziąć  pod uwagę wpływ proponowanej inicjatywy na różnych klientów, rynki i  segmenty oraz skoncentrować się na obszarach, w których potencjalne  zwroty są największe. Najlepsze pytanie to nie „Co działa?” ale „Co  działa gdzie?”

   
  1. Czy eksperymenty naprawdę wpływają na nasze decyzje?
   
Nie wszystkie decyzje dotyczące zarządzania można lub należy  rozstrzygać eksperymentalnie. Decyzje o przejęciu innej firmy najlepiej  pozostawić ocenie, obserwacji i analizie. Czasami przeprowadzenie  eksperymentu może być bardzo trudne, jeśli nie niemożliwe, lub narzuca  eksperymentatorowi tak wiele ograniczeń, że wyniki nie są przydatne. Ale  jeśli wszystko, co można przetestować, zostanie przetestowane,  eksperymenty mogą stać się instrumentem podejmowania decyzji w  zarządzaniu.

   
Chociaż niektóre pytania wydają się oczywiste, wiele firm prowadzi eksperymenty ale czy w ogóle  uwzględnia odpowiedzi pytań?
   

O tym jak prowadzić eksperymenty, i nie tylko, możesz dowiedzieć się na naszych szkoleniach.
   Nie ma jeszcze żadnych recenzji.
0
0
0
0
0
Bento Marek Naumiuk
Parkowa 6/33
21-002 Snopków
NIP 946-118-52-84
REGON 432486554
Konto 57 1030 0019 0109 8503 0008 8681
© Bento Marek Naumiuk 2010 - 2024
Wróć do spisu treści