Jak stać się organizacją eksperymentującą?

Doskonalenie organizacji
Szkolenia Doradztwo Coaching
Doskonalenie organizacji
Szkolenia Doradztwo Coaching
Bento Marek Naumiuk
Przejdź do treści

Jak stać się organizacją eksperymentującą?

Bento Marek Naumiuk
Opublikowane według Marek Naumiuk w Kultura organizacyjna · poniedziałek 05 Paz 2020
Tags: kulturaorganizacyjnaeksperymentyzwinnologia
Sukces to umiejętność przejścia od porażki do porażki bez utraty entuzjazmu”. – przypisywane W. Churchillowi lub A. Lincolnowi
   

Dlaczego zdarza się, że system, który jest uznany za wzór często jest  równocześnie trudny do wdrożenia i to pomimo otwartości jego twórców?  Tak jak w przypadku Toyota.

   
Co takiego trudnego jest by organizacja stała się organizacją eksperymentującą?

   
Aby stworzyć taką organizację, menedżerowie muszą zbudować system do  eksperymentowania. Droga do tego celu może mieć charakter  transformacyjny i musi rozpocząć się od uznania i akceptacji, że zmiana  jest konieczna i stała.

   
Wiele organizacji takich jak Microsoft, Netflix, Amazon ma swoje  systemy, które zostały wypracowane poprzez stałe inwestycje i dedykowane  zasoby.

   
Na szczęście istnieją też gotowe narzędzia, które nie wymagają ogromnych inwestycji i są dostępne dla każdego.

   
Budowanie lub wybór odpowiedniego narzędzia to dopiero początek. I  pomimo dostępności istnieje ryzyko, że dla organizacji będzie trudno  przeprowadzać regularnie eksperymenty. A to dlatego, że menedżerowie  mogą sceptycznie podchodzić do testowania, jeśli nie zauważą wpływu na  biznes.  

   
Trzy kategorie i siedem dźwigni
   
Aby praktyka testowania i narzędzia zyskały popularność, należy  umieścić eksperymentowanie u podstaw działania organizacji oraz  zainwestować w siedem dźwigni systemowych, które można podzielić na trzy  kategorie:
   
 • Proces:
  • Skala to liczba eksperymentów możliwa do przeprowadzenie w tygodniu, miesiącu, roku,
  • Zakres odpowiada za stopień zaangażowania pracowników organizacji,
  • Szybkość to niezbędny czas od sformułowania hipotezy do przeprowadzenia eksperymentu,
 • Zarządzanie:
  • Standardy to normy, listy kontrolne, jasne kryteria,
  • Wsparcie to szkolenia, pomoc techniczna, mentoring,
 • Kultura:
  • Wspólne wartości wpływają na zachowania i ocenę prowadzonych testów,
  • Umiejętności to kompetencje potrzebne to zaprojektowania, przeprowadzenia i przeanalizowania testu.
   
Dźwignie wzajemnie się wzmacniają.
   

Droga do doskonałości
   
„Jesteśmy tym, co robimy wielokrotnie. Doskonałość nie jest więc aktem, ale nawykiem” Will Durant.

   
Aby stać się doskonałym, potrzeba stałości w celu, częstej praktyki i dobrze zaprojektowanych systemów.

   
Jest to stopniowy proces dojrzewania, który można opisać pięcioma etapami zaangażowania zarządu.

   
Schemat ABCDE
   
 • Awerness – świadomość. Zarząd ma świadomość znaczenia eksperymentowania dla innowacji.
 • Belief  – przekonanie. Zarząd akceptuje potrzebę rygorystycznego podejścia do  eksperymentowania w małych zespołach w celu ustalenia przyczyny i skutku  choć nadal uważa, że nie jest to priorytet dla organizacji.
 • Commitment – zaangażowanie. Zarząd zobowiązuje się, że eksperymentowanie będzie podstawą uczenia się i podejmowania decyzji.
 • Diffusion – dyfuzja. Zarząd zdaje sobie sprawę z wpływu eksperymentowania na dużą skalę na działalność
 • Embeddedness  – osadzenie, zakorzenienie. Eksperymentowanie jest zakorzenione w  organizacji. Zespoły są uprawnione i mogą testować własne pomysły. Dużo  pracowników ma dostęp do narzędzi.
   

Etapy dojrzałości mogą się nakładać.

   
Podstawą stawania się organizacją eksperymentującą są narzędzia
   
To one umożliwiają testy ale muszą być również zintegrowane z codzienną, rutynową pracą.

   
Samo wdrożenie kolejnych nie zmienia automatycznie firmy.

   
O tym jak jak stawać się organizacją eksperymentującą, budować własne  zestawy narzędzi możesz dowiedzieć się na naszych szkoleniach.
   


Nie ma jeszcze żadnych recenzji.
0
0
0
0
0
Bento Marek Naumiuk
Parkowa 6/33
21-002 Snopków
NIP 946-118-52-84
REGON 432486554
Konto 57 1030 0019 0109 8503 0008 8681
© Bento Marek Naumiuk 2010 - 2024
Wróć do spisu treści