Facet5 - Bento Marek Naumiuk

Doskonalenie organizacji
Szkolenia Doradztwo Coaching
Doskonalenie organizacji
Szkolenia Doradztwo Coaching
Bento Marek Naumiuk
Przejdź do treści

Facet5

Narzędzia
Co to jest?
Facet5 jest jednym z najnowocześniejszych i najbardziej zaawansowanych narzędzi do pomiaru osobowości. Stosowany jest przez organizacje i firmy doradcze na całym świecie.

System został zaprojektowany przez psychologów dla potrzeb biznesu do wykorzystania w zarządzaniu. Jest modelem i językiem wyjaśniającym jak ludzie różnią się pod względem zachowań, motywacji oraz postaw i co można dzięki temu osiągać.

Facet5 ma solidną podstawę teoretyczną. Pięcioczynnikowy model osobowości, czyli „Wielka Piątka” jest szeroko akceptowana i uznana za najlepszy sposób opisywania podstawowych bloków osobowości. Szeroka gama krajowych i branżowych grup normatywnych ułatwia dokonywanie porównań. Ciągłe badania rzetelności narzędzi, w tym badania charakterów poszczególnych narodów, dają gwarancję, że Facet5 może być wykorzystywany do rozwiązywania wielu problemów biznesowych
 
Co bada?
Model Facet5 wykorzystuje pięć następujących wymiarów behawioralnych:
 • WOLA – stopień determinacji, asertywności i niezależności u danej osoby;
 • ENERGIA – stopień entuzjazmu, towarzyskości i zaangażowania u danej osoby;
 • UCZUCIOWOŚĆ – stopień otwartości, szczerości, ciepła i wielkoduszności u danej osoby;
 • KONTROLA – stopień systematyczności, porządku i zdyscyplinowania u danej osoby;
 • EMOCJONALNOŚĆ – oddziałuje na pozostałe wymiary Facet5 oraz wpływa na odporność na stres, pewność siebie i stan emocjonalny danej osoby.
 
Raporty i wykorzystanie
Wraz z raportem Facet5 otrzymujesz:
 • Indywidualny profil i raport – opisuje indywidualne zachowanie i preferencje
 • Portret Rodziny – porównuje profil indywidualny do jednej z 17 rodzin referencyjnych
 • Przewodnik SearchLight – indywidualne mocne strony oraz obszary do rozwoju w odniesieniu do 6 kluczowych kompetencji: Przywództwo, Kompetencje Interpersonalne, Komunikacja, Analiza i Podejmowanie Decyzji, Inicjatywa i Wysiłek, Planowanie i Organizowanie
 • Przewodnik Wskazówki dla Lidera – w jaki sposób angażować pracownika i jak nim zarządzać
 • Preferencje dotyczące pracy – oraz indywidualne motywatory wewnętrzne

Inne raporty/moduły:
 • SpotLight – skoncentrowany na sprawach rozwoju. Zapewnia poprawę efektów uczenia się oraz dalszego rozwoju poprzez zwiększenie samoświadomości i efektywne planowanie działań. Cztery elementy składające się na konstrukcje raportu to: Silne strony, Ryzyka, Frustracje, Wyzwania.
 • BackDrop – to w zasadzie proces, który pomaga zdefiniować „aktualny” jak i „idealny” stan kultury organizacji. Pozwala zrozumieć, jak może przebiegać transformacja.
 • Audition – ułatwia rekrutację pracowników, identyfikację talentów i wspiera planowanie karier.
 • SLR – inaczej Przegląd Przywództwa Strategicznego. Analizuje i przewiduje zachowania przywódcze.
 • TeamScape – przedstawia zwięźle i sugestywnie dynamikę zespołu, jego kulturę, relacje międzyludzkie oraz sposoby kierowania pracą oraz jej wykonania.
Bento Marek Naumiuk
Legionowa 4/7
20-048 Lublin
NIP 946-118-52-84
REGON 432486554
Konto 57 1030 0019 0109 8503 0008 8681
© Bento Marek Naumiuk 2010 - 2023
Wróć do spisu treści